Společný příjem interně nemocných (SPIN)

Charakteristika pracoviště

Společný příjem interně nemocných (SPIN) poskytuje zdravotní péči založenou především na vnitřním lékařství, která vytváří spojovací článek mezi složkami přednemocniční neodkladné péče a nemocniční lůžkové péče klinik interního lékařství. Pracoviště poskytuje diferencovanou péči pacientům s akutními onemocněními od jednoduchého vyšetření u nezávažných stavů, až po zahájení neodkladné intenzívní péče v případě kritických stavů.  

Oddělení urgentního příjmu s provozem 24/7 pracuje v bezprahovém režimu a ošetřuje všechny příchozí pacienty, přednostně však ty, kteří byli přivezeni do nemocnice vozy ZZS a vyžadují pokračovat v neodkladné péči zahájené přednemocničně. Lékaři oddělení provádějí základní triage (třídění) pacientů, určují pořadí naléhavosti ošetření pacientů dle závažnosti jejich stavu, provádějí diagnostickou a léčebnou péči, indikují a zajišťují potřebná komplementární vyšetření. V případě nutnosti lékaři přivolávají konziliární službu specialistů dalších oborů a rozhodují o eventuální hospitalizaci pacienta. Lékaři SPINu také určují typ oddělení, na kterém má být pacient hospitalizován, a ve spolupráci s dispečerem lůžek nemocného umisťují na vhodné lůžko. Pacienti, jejichž onemocnění nesouvisí s oborem vnitřního lékařství, jsou po základním vyšetření odesíláni na ambulance příslušných oborů, případně jsou ve spolupráci s konziliářem hospitalizováni přímo na lůžkových odděleních příslušných pracovišť.

Pokud to provozní podmínky dovolí, umožňuje pracoviště SPINu krátkodobou expektaci pacientů (do cca 6 hodin trvání) k zajištění základní diferenciální diagnostiky a poskytnutí příslušné ambulantní léčby.

Pacientům, kteří nevyžadují příjem na lůžko, lékaři poskytnou ošetření včetně doporučení plánu ambulantní péče.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 504/1, 128 08 Praha 2, (pavilon B)
  • telefon 224 962 928
MUDr. Jan Krupička, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 963 135
Petra Hejná
Vrchní sestra
telefon+420 224 963 266
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!