1. 2. 2022

Kurz péče o pacienty v kritickém stavu

Všeobecným zdravotním sestrám a zdravotnickým záchranářům nabízíme certifikovaný kurz Specifika ošetřovatelské péče o pacienta v pronační poloze. Naučíte se, jak bezchybně pronační polohu provádět a jak na ni pacienta dobře připravit. Zároveň si osvojíte komplexní péči o pacienta a správné postupy, které je potřeba dodržovat. 

V krátkém instruktážním videu, které natočily lektorky kurzu – sestřičky z lůžkové části KARIM zjistíte, co vás čeká. Některé věci se prostě online naučit nedají. Kurz zahajujeme 4. května 2022. Přihlásit se můžete zde.  

Instruktážní video zde.

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!