3. 1. 2022

Kurz pro porodní asistentky na porodním sále

Certifikovaný kurz se uskuteční v termínu od 13. 1. do 14. 5. 2022, a to na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK. Jeho náplní je získání zvláštní odborné způsobilosti, která rozšíří kompetence porodní asistentky v oblasti vysoce specifické perinatologické péče. Cílem je získání potřebných znalostí, vědomostí a dovedností pro porodní asistentku, které ji opravňují:

  • k aplikaci ATB u rodiček s pozitivní detekcí streptokoků skupiny B (GBS) v kultivačním vaginorektálním nálezu, bez indikace lékaře,
  • k aplikaci systémové a k indikaci epidurální analgezie, včetně obsluhy epidurálního katétru ve spolupráci s lékařem anesteziologem bez indikace lékaře porodníka, 
  • k aktivnímu vedení III. doby porodní pro prevenci nadměrného krvácení, podle doporučeného postupu WHO bez indikace lékaře,
  • k ošetření porodního poranění až do ruptury perinea 2. stupně s aplikací místního anestetika bez indikace lékaře.

Absolvováním našeho kurzu budou porodní asistentky schopné vést samostatně porod u tzv. Low Risk těhotné ženy během hospitalizace v porodnických zařízeních.

Kurz je určen pro porodní asistentky pracující nejméně 5 let na porodním sále a je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Bližší informace o kurzu i kontakt k přihlášení do kurzu naleznete zde

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!