31. 3. 2019

Modern Rhinoplasty Techniques Prague 2019

VFN pořádá ve dnech 30. – 31. 5. 2019 ve spolupráci s Oddělením otorinolaryngologie, Českou společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP workshop se zahraniční účastí MODERN RHINOPLASTY TECHNIQUES Prague 2019.

Místo konání:

  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2. 128 08 Praha 2, posluchárna II. chirurgické kliniky

Odborný program:

  • Přehled moderních metod rinoseptoplastiky
  • Prakticky zaměřené přednášky
  • Přenosy z operačního sálu
  • Diskuze týkající se demonstrovaných výkonů a aktuálních témat
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!