14. 12. 2022

Permanentní žilní vstupy v praxi

Žilní vstupy se staly nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta a dokážou usnadnit život pacientů v nejrůznějších situacích. Využijte možnosti získat zkušenosti od lékařů jednoho z největších Kanylačních center v ČR a lékařů Metabolické jednotky IV. interní kliniky VFN a přihlaste se do některého z kurzů, které se budou konat na jaře 2023.

Kurz se bude věnovat:

 • střednědobým a dlouhodobým žilním vstupům; indikaci, volbě vhodného vstupu;
 • edukaci a přípravě pacienta před kanylačním výkonem;
 • permanentním žilním vstupům u pacientů s parenterální výživou;
 • časným a pozdním komplikacím permanentních žilních vstupů;
 • ošetřovatelské péči permanentních žilních vstupů v praxi;
 • nácviku žilní punkce pod UZ kontrolou na fantomech;
 • anatomii žilního systému a UZ navigaci;
 • fixaci žilních vstupů, manipulaci se žilními vstupy a ošetřovatelské postupy.

Termín a místo konání kurzu pro lékaře: 4. dubna 2023, Hoderova síň, KARIM, vchod A6, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město, Praha 2.

Cena kurzu je 1 800 Kč, spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 800 Kč.

Termíny a místo konání kurzu pro sestry: 14. března a 23. května 2023,  Hoderova síň, KARIM, vchod A6, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město, Praha 2.

Cena kurzu je 1 500 Kč, spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 500 Kč.

 • 25. 1. 2023
  V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
 • 12. 1. 2023
  Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!