14. 12. 2022

Permanentní žilní vstupy v praxi

Žilní vstupy se staly nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta a dokážou usnadnit život pacientů v nejrůznějších situacích. Využijte možnosti získat zkušenosti od lékařů jednoho z největších Kanylačních center v ČR a lékařů Metabolické jednotky IV. interní kliniky VFN a přihlaste se do některého z kurzů, které se budou konat na jaře 2023.

Kurz se bude věnovat:

  • střednědobým a dlouhodobým žilním vstupům; indikaci, volbě vhodného vstupu;
  • edukaci a přípravě pacienta před kanylačním výkonem;
  • permanentním žilním vstupům u pacientů s parenterální výživou;
  • časným a pozdním komplikacím permanentních žilních vstupů;
  • ošetřovatelské péči permanentních žilních vstupů v praxi;
  • nácviku žilní punkce pod UZ kontrolou na fantomech;
  • anatomii žilního systému a UZ navigaci;
  • fixaci žilních vstupů, manipulaci se žilními vstupy a ošetřovatelské postupy.

Termín a místo konání kurzu pro lékaře: 4. dubna 2023, Hoderova síň, KARIM, vchod A6, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město, Praha 2.

Cena kurzu je 1 800 Kč, spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 800 Kč.

Termíny a místo konání kurzu pro sestry: 14. března a 23. května 2023,  Hoderova síň, KARIM, vchod A6, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město, Praha 2.

Cena kurzu je 1 500 Kč, spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 500 Kč.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!