6. 1. 2021

PragueONCO Virtual

12. mezioborové onkologické kolokvium se uskuteční 20.–22. ledna 2021.

Karcinom prsu, neuroonkologie, nádory plic, přednáška profesora Thomase R. Cecha z Howard Hughes Medical Institute v Coloradu, nositele Nobelovy ceny za rok 1989, stěžejní novinky v onkologickém výzkumu v ČR, ale i samostatná sekce pro sestry ve zdravotnictví a další zásadní témata jsou na programu již 12. ročníku PragueONCO. Ten se s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci v ČR uskuteční ve virtuální formě na portále WorldMedNet.cz. Vysílat se bude z Congress hotelu Clarion a účastníci se mohou těšit na všechny plánované sekce včetně možnosti pokládání dotazů. Registrujte se nejpozději do 14. ledna 2021. Více informací o kolokviu včetně předběžného programu a možnosti registrace naleznete na www.pragueonco.cz.

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!