7. 6. 2024

Světový den dárců krve ve VFN

Světový den dárců krve slaví v pátek 14. června kulaté 20. výročí. Při této příležitosti chystáme setkání s pravidelnými dárci i prvodárci, kteří v tento den dorazí na Fakultní transfuzní oddělení VFN. Na dárce čeká mezi 7:00 a 10.00 hodinou malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárečky. Přijďte také a připojte se! Potřebujeme tisíce nových pravidelných dárců, kteří by doplnili registr, a aktuálně nejvíce bojujeme s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních.

Krev je i v současné době, kdy jsou při léčbě pacientů využívány moderní léčebné postupy a vysoce účinné léčebné látky a prostředky, stále ničím nenahraditelnou a nezbytnou součástí léčby mnohých pacientů. Nemocnice ji využívají při operacích, k léčbě chudokrevnosti a onemocnění krvetvorné tkáně, v dialyzačním programu, po těžkých úrazech nebo pro výrobu léčiv. Naše Fakultní transfuzní oddělení má v registru aktuálně 7 800 dárců krve a krevních složek. Pro optimální zajištění zásob transfuzních přípravků bychom potřebovali v našem registru navíc 8 000 – 10 000 dárců krve.

Krev může darovat každý zdravý člověk (muž nebo žena) ve věku od 18 do 65 let s tělesnou váhou nad 50 kg. Při jednom běžném odběru dárce daruje 450 ml plné krve. Tedy krve, která mu koluje v oběhu. Muži mohou darovat krev čtyřikrát za rok, tedy asi každé tři měsíce a ženy třikrát za rok, tedy přibližně každé čtyři měsíce. Jubilejních 20 let trvání dárcovství je výzvou pro všechny, kteří chtějí pomoci lidem, jejichž život závisí na darování nejcennější tekutiny, kterou zatím nelze jinak nahradit.

Děkujeme, že pomáháte.

Veškeré informace k podmínkám a průběhu darování krve naleznete zde: Informace pro dárce krve – Fakultní transfuzní oddělení – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

  • 17. 6. 2024
    Žilní vstupy se staly nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta a dokážou usnad ...
  • 7. 6. 2024
    XXV. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči se koná 27. září 2024 od 9 hodin na KARIM VFN v Praze. Workshop pořádá KARIM a Cen ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!