20. 10. 2022

Unikátní přednáška o muzikoterapii

Přednáška s názvem „Působení hudby z hlediska neurofyziologie a hlasová terapie“ proběhne v rámci sympozia k Evropskému dni muzikoterapie a pořádá ji Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK ve spolupráci s Muzikoterapeutickou asociací ČR a v součinnosti s Evropskou konfederací muzikoterapie.

Navštívit ji můžete 11. listopadu 2022 od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Vstup je pro všechny zdarma!

Cílem Evropského dne muzikoterapie je osvěta odborné i laické veřejnosti v EU v oboru muzikoterapie a ochrana profesionální úrovně oboru s ohledem na bezpečnost pacientů i muzikoterapeutů.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!