18. 4. 2023

Workshop bronchoskopie v anesteziologii

XIX. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči, který pořádá KARIM, se koná 30. června 2023 od 9 hodin na KARIM VFN v Praze.

Workshop pořádá KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1.LF UK a Společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM). Podrobný program, který se skládá z teoretických přednášek, ale i praktického nácviku intubace či videobronchoskopie na kadaveru, najdete na odkazu spolu s přihlašovacím formulářem.

https://www.vfn.cz/odbornici/vzdelavani/vzdelavaci-akce/xix-workshop-bronchoskopie-v-anesteziologii-a-intenzivni-peci-30-06-2023/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!