29. 4. 2020

Naše paliativní péče podpořila již přes 1000 pacientů

Ve chvíli, kdy vážně onemocní někdo z blízkých, má rodina mnohonásobně větší potřebu se semknout, vzájemně si pomáhat a co nejvíc komunikovat.

V době přísných karanténních opatření, kdy nebyly možné osobní návštěvy ani u nejtěžších pacientů, se tyto základní lidské potřeby projevily o to víc. Ve VFN jim pomáhá Klinika paliativní medicíny. Za poslední tři roky poskytlo podporu více než tisícovce pacientů.

Základem činnosti paliativního týmu VFN je soubor zásahů a zákroků s cílem zvýšit kvalitu života pacienta se závažnou nemocí ve kterékoli fázi onemocnění. Provádí je tým ve složení: lékař, sestra, psycholog, sociální pracovník nebo kaplan. Spolupracují i s rehabilitačním pracovníkem či klinickým farmakologem. Centrum podpůrné a paliativní péče (CPPP) působí napříč nemocnicí formou konzilií. Stačí, aby kterýkoliv lékař nebo sestra zavolali na linku paliativního týmu a jeho pracovník si okamžitě přebírá základní informace o pacientovi: Jaké má potíže, co může někdo ze specialistů pomoci řešit, jak může pomoci? Obvykle během 24 až 48 hodin proběhne první návštěva. Za tři roky existence má CPPP za sebou víc než 3 tisíce intervencí a podařilo se poskytnout pomoc i podporu už víc než tisícovce pacientů.

„Vždy se ptáme pacienta, jak své nemoci rozumí, jaké dostal od ošetřujícího lékaře informace, a co by ještě potřeboval vědět. Zjišťujeme, jaké otázky mu táhnou hlavou nebo dělají starosti. Komu důvěřuje a na koho ze svých blízkých se obrací, když dělá důležitá rozhodnutí. Chceme zjistit, jaké věci jsou pro něj v životě podstatné jako pro člověka, kromě zdraví a nemoci,“ vypočítává MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., jedna z vedoucích lékařů Centra podpůrné a paliativní péče a doplňuje: „Základem dobrého terapeutického vztahu je poznání „duše“ pacienta, což vyrovnává současnou technicky a výkonově zaměřenou medicínu. Jedině tak můžeme v každé fázi onemocnění pro konkrétního pacienta udělat co nejvíc.“

Více k tématu najdete v Tiskové zprávě

O Centru podpůrné a paliativní péče VFN vyšly zajímavé články v Respektu a Reflexu:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!