Klinika paliativní medicíny

Charakteristika pracoviště

Co je paliativní péče a s čím Vám můžeme pomoci

 • Jde o specializovanou multidisciplinární péči o osoby se závažným onemocněním, jež se zaměřuje na poskytnutí úlevy od symptomů a stresu, které závažná onemocnění provázejí. Cílem je zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny, a to s respektem k jejich přáním a hodnotám.
 • Paliativní péče poskytuje podporu, kterou člověk se závažným onemocněním potřebuje. Věnuje se celkové orientaci v situaci, nejen léčbě nemocného orgánu.
 • Pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, podporuje pečující a blízké osoby. Ulehčuje orientaci v možnostech podpory systému sociálního i zdravotního.
 • Napomáhá nalézt a formulovat hodnoty a preference každého jednotlivce tak, aby léčba byla v souladu s jeho zájmy.
 • Paliativní péče je určena všem pacientům bez ohledu na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění.

Naše služby

 • Konziliární služby lékaře specialisty v oboru paliativní medicína u hospitalizovaných pacientů, podpora při tvorbě a formulaci léčebných cílů a priorit.
 • Psychologická péče o pacienty a jejich blízké.
 • Symptomatická péče u komplikovaných a komplexních stavů.
 • Sociální poradenství u pacientů s potřebou paliativní intervence.
 • Duchovní podpora pro pacienty jakéhokoli vyznání, náboženství i bez vyznání, pro jejich blízké i pro pečující personál.
 • Poradenství pro pozůstalé.
 • Edukační činnost v oblasti obtížné komunikace, paliativní medicíny a bioetiky.
 • Kazuistické semináře.

Kontaktní údaje

 • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 1. patro)
 • telefon +420 601 102 816
 • email paliativni.pece@vfn.cz
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 601 102 816
MUDr. Ondřej Kopecký
Primář
telefon+420 601 102 816
Bc. Zuzana Kadlecová
Vrchní sestra
telefon+420 601 102 816
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!