Klinika paliativní medicíny

Edukační aktivity

Podařilo se nám začlenit paliativní péči do studijního plánu oboru Všeobecného lékařství na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Studenti medicíny mají zároveň možnost prohlubovat své dovednosti ve volitelném předmětu Paliativní medicína a komunikace.

Pořádáme pravidelné kazuistické semináře ve VFN a pořádáme Kongres kazuistik v paliativní medicíně, iniciovali jsme vznik odborného časopisu Paliativní medicína.

Nabízíme možnost stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny, účastníci mají možnost v doprovodu lékaře paliatra nebo jiného zdravotníka paliativního týmu projít běžným pracovním dnem včetně nahlédnutí do fungování paliativního týmu.

Rádi pomůžeme se zaváděním paliativní péče do dalších nemocnic.

Vzděláváme paliativní týmy v dalších nemocnicích v ČR a pořádáme kurzy na klíč v oblasti paliativní medicíny, specializované komunikace, etických a právních dilemat v závěru života.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!