Klinika paliativní medicíny

Nadační fond

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl při 1. lékařské fakultě UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze proto, aby propojením odborníků a dárců pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činností Kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče a aby podpořil poskytování a rozvoj paliativní medicíny v ČR. Více informací najdete na Nadační fond Kliniky paliativní medicíny (www.nadacnifondkpm.cz).

Název: Nadační fond Kliniky paliativní medicíny
Právní forma: nadační fond
: 11787503

Sídlo nadačního fondu

Madridská 762/9
101 00 Praha 101

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 300228445/0300
IBAN CZ07 0300 0000 0003 0022 8445

Výkonná ředitelka

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Správní rada

předsedkyně správní rady:
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

členové správní rady:
MUDr. Ondřej Kopecký, MHA
MgA. Adéla Wagner Komrzý

Revizor

Martina Břeňová

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!