Evropské granty

CD SKILLS: Improving celiac disease management in the Danube region

Kód: 571 – CD SKILLS
Stav: Ukončené

CD SKILLS: Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
Rozpočet projektu: celkem 1 640 110 EUR ze tří evropských fondů (1 455 930 EUR z ERDF, 88 000 EUR z IPA II a 96 180 EUR z ENI)
z toho pro VFN 132 080 EUR (112 268 EUR z ERDF a spolufinancování z vlastních zdrojů VFN ve výši 15 %, tj. 19 812 EUR)
Garant projektu (pracoviště): Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu,
Registrační číslo projektu: 571 – CD SKILLS

Stručný obsah projektu:

Projekt byl podpořen ve 3. kole výzvy Interreg Danube Transnational Programme, specifický cíl 1.2. Zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace.

VFN se na projektu podílí jako partner v rámci třináctičlenného konsorcia, hlavním řešitelem v ČR je MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu. Vedoucím partnerem projektu je University Medical Center Maribor ze Slovinska.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a řízení zdravotní péče u pacientů s celiakii.

Srovnáním a harmonizací postupů v diagnostice a léčbě celiakie v rámci „Dunajského regionu“ (ten zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu) můžeme optimalizovat stávající praxi v daném regionu.

Výsledky projektu budou využity při vývoji nových inovativních diagnostických a léčebných metod, zlepšení vzdělávání v oblasti diagnostiky, či vytvoření mezinárodní poradenské sítě.

Projekt bude trvat 30 měsíců a bude zahrnovat tyto hlavní aktivity:

 1. Posouzení a srovnání aktuální úrovně diagnostiky a managementu celiakie v jednotlivých zemích
 2. Vývoj a otestování nových diagnostických metod, které by umožnily časnou detekci celiakie
 3. Rozvoj nových inovativních edukačních nástrojů pro pacienty a lékaře (elektronicky), vytvoření mezinárodní koordinační sítě.

Tým VFN se bude v rámci projektu podílet na rekrutaci probandů, jejich diagnostice, přípravě dotazníků, doporučení a pacientské brožurky v rámci národní kampaně.

Partneři projektu:

 1. University Medical Center Maribor
 2. Municipality of Maribor
 3. Medical University of Graz
 4. University Children´s Hospital
 5. Children’s Hospital Zagreb
 6. General University Hospital in Prague
 7. Serbian Celiac Society
 8. National Institute for Mother and Child Health Alessandrescu-Rusescu
 9. CeliVita – Living with Celiac Disease
 10. Heim Pal National Paedaitric Institute
 11. University of Debrecen
 12. »Nicolae Testemitanu« State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Kishinau
 13. University Hospital Munich

Strategičtí partneři projektu:

 1. Schär AG/SPA
 2. Romanian Association for Gluten Intolerance
 3. Croatian Institute of Public Health
 4. Bulgarian Celiac Association
 5. Bulgarian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
 6. Hungarian Pediatric Gastroenterology Society
 7. Health Service Youth and Family Office, City of Graz

Odkazy a další materiály:

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!