Evropské granty

Tobacco cessation within TB programmes: A ‘real world’ solution for countries with dual burden of disease TB and Tobacco

Kód: 680995 – TB and Tobacco - H2020-HCO-2014-2015/H2020-HCO-2015
Stav: Ukončené

Tobacco cessation within TB programmes: A ‚real world‘ solution for countries with dual burden of disease TB and Tobacco

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2019
Rozpočet projektu: celkem 2 999 828,75 EUR, z toho pro VFN 120 141 EUR
Garant projektu (pracoviště): III. interní klinika
Registrační číslo projektu: 680995 – TB and Tobacco – H2020-HCO-2014-2015/H2020-HCO-2015

Stručný obsah projektu:

Projekt je podpořen v rámci programu EU Horizont 2020. VFN se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia, hlavním řešitelem v ČR je doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Koordinátorem projektu je University of York z Velké Británie. Celkem se na projektu podílí 9 organizací ze šesti zemí (Velká Británie, Německo, ČR, Bangladéš, Pákistán a Nepál).

Závislost na tabáku je chronické, relabující onemocnění. Bez pomoci přestane kouřit kolem 5 % kuřáků, intenzivní léčba např. v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN je účinnější – přes 30 % roční abstinence. Léčba spočívá v intervenci (změna denních stereotypů, zvládání rizikových situací) a farmakoterapii. Je tedy zřejmé, že i přes intenzivní intervenci a farmakoterapii (náhradní léčba nikotinem, vareniklin, bupropion) je stále třeba hledat nové možnosti léčby.

Tuberkulóza je častým onemocněním sociálně slabých a navíc její výskyt (imunitu) i průběh významně ovlivňuje kouření (morbiditu i mortalitu). V zemích s nízkými a středními příjmy, mezi které patří i Bangladéš, Nepál a Pákistán, jsou tuberkulóza a závislost na tabáku velmi rozšířené a možnosti léčby závislosti na tabáku omezené, stávající farmakoterapie závislosti na tabáku prakticky nedostupná či příliš drahá.

Hlavním cílem projektu je na základě zkušeností v Evropě integrovat prokazatelně účinné levné možnosti odvykání kouření (intervenci i farmakoterapii) do programů péče o tuberkulózní pacienty v Nepálu, Bangladéši a Pákistánu a posoudit účinnost i nákladovou efektivitu u kuřáků nemocných tuberkulózou (abstinence od kouření i klinický stav s ohledem na tuberkulózu).

Dalším záměrem projektu je implementace účinných způsobů léčby závislosti na tabáku do systému péče o tuberkulózní pacienty v uvedených zemích a jejich udržení v dlouhodobém horizontu včetně identifikace možných bariér i faktorů úspěšnosti. Výsledky budou komunikovány s národními programy pro tuberkulózu a kontrolu tabáku v těchto zemích.

Stránky projektu na webu University of York: http://www.york.ac.uk/healthsciences/research/public-health/projects/tb-tobacco/

Závěrečný článek k projektu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 680995.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!