Vzdělávací akce

Vyjednávání a zvládání konfliktních situací ve zdravotnickém zařízení

Kód: Vyjednávání a zvládání konfliktních situací ve zdravotnickém zařízení
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je určen pro pracovníky nelékařských zdravotnických profesí – je možné jej absolvovat samostatně nebo ve volné návaznosti na certifikovaný kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení.

 

 

Harmonogram:

Délka kurzu: 3 dny, celkem 34 h

Interaktivní výuka: 24 h

Samostudium: 6 h

Příprava vlastní prezentace a závěrečné ověření znalostí: 4 h

 

 

Termín kurzu v roce 2024:

Termíny budou určeny podle počtu zájemců.

 

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

 

Cena:

8 500 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

 

Odborný garant:

 

 

Lektorka kurzu:

Mgr. Marcela Janíčková, konzultant a lektor inovativních komunikačních technik

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Vachulková, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.vachulkova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!