Denní sanatorium Horní Palata

Charakteristika pracoviště

Denní sanatorium Horní Palata je jedno z nejstarších psychoterapeutických pracovišť v ČR (založeno v roce 1969 prof. Knoblochem). Zaměřuje se na léčbu problémů z okruhu úzkostně-depresivních poruch, reakcí na stres a psychosomatiky.

Hlavní náplní našeho zařízení je 7týdenní psychoterapeutický stacionář a podvečerní skupiny. Náš program může pomoci pacientům, kteří zažívají nespokojenost se sebou, nedostatek uspokojení v pracovním životě, nadměrnou sebekritičnost, nedostatek sebedůvěry, neuspokojivé vztahy nebo se vyrovnávají s náročnými životními událostmi.

Psychoterapeutické, psychiatrické a klinicko-psychologické pracoviště. Nabízí komplexní psychoterapeutickou péči v rámci denního stacionáře a diagnosticko-léčebnou péči v rámci psychiatrických a psychologických ambulancí.

U Nesypky 28, 150 00 Praha 5
+420 257 322 366 (ústředna)
+420 257 312 287
MUDr. Hynek Forman
Primář
Bc. Gabriela Přepechalová, DiS.
Vrchní sestra
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!