Denní sanatorium Horní Palata

Charakteristika pracoviště

Denní sanatorium Horní Palata je jedno z nejstarších psychoterapeutických pracovišť v ČR (založeno v roce 1969 prof. Knoblochem). Zaměřuje se na léčbu problémů z okruhu úzkostně-depresivních poruch, reakcí na stres a psychosomatiky. Léčba je určena pro zájemce od 18 let.

Hlavní náplní našeho zařízení je 7týdenní psychoterapeutický stacionář a podvečerní skupiny. Náš program může pomoci pacientům, kteří zažívají nespokojenost se sebou, nedostatek uspokojení v pracovním životě, nadměrnou sebekritičnost, nedostatek sebedůvěry, neuspokojivé vztahy nebo se vyrovnávají s náročnými životními událostmi.

Psychoterapeutické, psychiatrické a klinicko-psychologické pracoviště. Nabízí komplexní psychoterapeutickou péči v rámci denního stacionáře a diagnosticko-léčebnou péči v rámci psychiatrických a psychologických ambulancí.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nesypky 28, 150 00 Praha 5
  • telefon +420 | 257 322 366 | 257 329 264 | 257 325 118
  • email palata@vfn.cz
MUDr. Hynek Forman
Primář
Bc. Gabriela Přepechalová, DiS.
Vrchní sestra, psychoterapeutka
MUDr. Markéta Havelková
Lékař, zástupce primáře
PhDr. Martin Saic
Vedoucí psycholog
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!