Denní sanatorium Horní Palata

Denní stacionář

Objednání do denního stacionáře
 • Na telefonním čísle denního stacionáře (257 322 366 | 257 329 264 | 257 325 118 | palata@vfn.cz) se objednejte na vstupní rozhovor.
 • Před zařazením do programu denního stacionáře každý pacient absolvuje několik vstupních rozhovorů (psychiatrické vyšetření, psychologické vyšetření), na základě kterých vedoucí stacionáře a pacient budou společně zvažovat vhodnost pro absolvování daného typu léčby.
 • O zařazení do konkrétního termínu stacionáře rozhoduje přijímající lékař ve spolupráci s vedoucími stacionářů. Důležitou roli hraje i aktuální obsazenost našeho zařízení.
V léčbě se zaměřujeme na:
 • úzkostné a depresivní poruchy,
 • psychické a emocionální poruchy,
 • reakce na stres,
 • neurotické a psychosomatické poruchy,
 • poruchy osobnosti,
 • potíže a problémy ve vztahu k sobě a druhým,
 • nespokojenost se sebou,
 • nedostatek uspokojení v pracovním životě,
 • nadměrnou sebekritičnost,
 • nízkou sebeúctu nebo nedostatek sebedůvěry,
 • neuspokojivé vztahy,
 • partnerskou  a rodinnou problematiku,
 • vyrovnávání se s životními přechody,
 • truchlení nad ztrátami.

Psychoterapeutický program probíhá během celého roku v pracovních dnech  vždy od 8.00 do 15.00. Paralelně běží vždy dvě 8-10 členné uzavřené skupiny. Program trvá 7 týdnů a je plně hrazený zdravotními pojišťovnami.

Program Denního stacionáře zahrnuje
 • každodenní skupinovou psychoterapii,
 • každodenní setkání celé komunity,
 • relaxační cvičení,
 • arteterapii, neverbální techniky, dramaterapii, ergoterapii.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!