Dermatovenerologická klinika

Charakteristika pracoviště

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, nejstarší pracoviště tohoto typu v Českých zemích, zajišťuje komplexní služby pacientům v rozsahu celého oboru chorob kožních a pohlavních. Špičkových výsledků dosahují zejména naše specializovaná centra zaměřená na oblast kožních nádorových onemocnění, léčbu psoriázy, hojení ran, dermatomykologie a pohlavně přenášených chorob. Kromě základní, preventivní a specializované léčebné péče poskytuje klinika i pravidelnou superkonziliární a konzultační službu pro všechna ostatní dermatologická pracoviště z celé republiky.

Dermatovenerologická klinika disponuje lůžkovým oddělením pro chirurgickou i onkologickou léčbu pacientů s kožními nádorovými chorobami a dále pak lůžková kapacita slouží i pro léčbu dospělých s těžkými chorobami kůže a pro léčbu pacientů s pohlavně přenosnými infekcemi. Disponuje specializovanými laboratořemi pro histopatologii kožních onemocnění (akreditace NASKL) a laboratoří pro mikrobiologickou diagnostiku houbových onemocnění.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A13),
+420 224 962 421
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc
Přednosta
+420 224 962 400
MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Primářka
+420 224 962 418
Mgr. Petra Gregorová
Vrchní sestra
+420 224 962 419
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!