Dermatovenerologická klinika

Informace pro pacienty

Fakultní poliklinika, budova B, 3. patro

Adresa: Karlovo náměstí 32, Praha 2

Vyšetření ve specializovaných ambulancích je možné výhradně po objednání s doporučením, či lékařskou zprávou. Ošetření bez předchozího objednání je možné na všeobecné ambulanci – upozorňujeme ale, že délka čekací doby se řídí aktuální situací na pracovišti a může být i několik hodin.

Adresa: Apolinářská 4, Praha 2

Ošetření bez předchozího objednání je možné v případě akutních problémů v dopoledních hodinách, upozorňujeme ale, že délka čekací doby se řídí aktuální situací na pracovišti a může být i několik hodin.

Všeobecná fakultní nemocnice, Pavilon A13

Adresa: U Nemocnice 2, Praha 2

Vyšetření ve specializovaných ambulancích (tj. superkonziliární ambulance, ambulance pro léčbu psoriázy, ambulance pro fototerapii a dermatochirurgická ambulance) je možno výhradně po objednání s doporučením, či lékařskou zprávou a žádankou. Vyšetření na Dermatoonkologické ambulanci bez předchozího objednání (zejména jde o první vyšetření pacienta na pracovišti) je možné pouze v dopoledních hodinách – upozorňujeme ale, že délka čekací doby se řídí aktuální situací na pracovišti a může být i několik hodin.

Lůžkové oddělení, budova Geriatrické kliniky, 1 patro

Adresa: Londýnská 545/15, Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!