ECMO centrum

Charakteristika pracoviště

Centrum pro mechanické podpory srdeční – ECMO centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje léčebnou péči o pacienty s kritickým selháním srdce a/nebo plic v případech, kdy nelze zajistit jejich funkci standardními léčebnými metodami.

Působnost ECMO centra VFN patří zejména do oborů intenzívní medicíny, kardiologie, kardiochirurgie a dětské intenzivní medicíny.  

  • Superkonziliární péče pro nemocné z celé České republiky. Zajištění transportů nemocných indikovaných k metodě ECMO do ECMO centra VFN. 
  • Pregraduální i postgraduální výuka v metodách pokročilé intenzívní péče, především mechanických srdečních podpor a metod ECMO.  
  • Výzkum v oblasti extrakorporálních metod, experimentální i klinický. 
  • Spolupráce s tuzemskými i zahraničními centry na klinické i vědecké problematice mimotělních podpor oběhu a plic. 
  • ECMO centrum VFN je připraveno poskytnout péči celkem 8 pacientům najednou.
  • Jsme připraveni poskytnout ECMO podporu i pacientům s COVID-19 způsobeným ARDS.

 

Kontaktní údaje

  • telefon +420 224 969 209
  • telefon +420 724 371 594 doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
  • telefon +420 724 802 868 doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!