Foniatrická klinika

Charakteristika pracoviště

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patofyziologií, diagnostikou a léčbou poruch hlasu, řeči a sluchu, tj. funkcí podílejících se rozhodujícím způsobem na lidské komunikaci.

Klinika je jediným státním pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie, audiologie a klinické logopedie (ambulantní, lůžkovou a v rehabilitačním stacionáři a sluchovém centru). Disponuje řadou diagnostických a léčebných možností, které nejsou jinde v ČR dostupné. Výhodou je realizace týmové péče od diagnostiky po péči rehabilitační. Na klinice je centrum pro rehabilitaci dospělých po kochleární implantaci (CI).

Kontaktní údaje

  • adresa Žitná 24, 120 00 Praha 2,
  • telefon +420 224 964 900, fonamb@vfn.cz (ambulance)
  • telefon +420 224 964 915 (centrála)
  • fax +420 224 964 951
  • email fonia@vfn.cz
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 964 918
MUDr. Miroslava Hrbková
Primářka
telefon+420 224 964 911
Hana Svobodová
Vrchní sestra
telefon+420 224 969 514
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!