Foniatrická klinika

Charakteristika pracoviště

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patofyziologií, diagnostikou a léčbou poruch hlasu, řeči a sluchu, tj. funkcí podílejících se rozhodujícím způsobem na lidské komunikaci.

Klinika je jediným státním pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie, audiologie a klinické logopedie (ambulantní, lůžkovou a v rehabilitačním stacionáři a sluchovém centru). Disponuje řadou diagnostických a léčebných možností, které nejsou jinde v ČR dostupné. Výhodou je realizace týmové péče od diagnostiky po péči rehabilitační. Na klinice je centrum pro rehabilitaci dospělých po kochleární implantaci (CI).

Žitná 24, 120 00 Praha 2,
+420 224 964 900 (ambulance)
+420 224 964 915 (centrála)
+420 224 964 931 (obj. k hospitalizaci)
+420 224 964 951
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Přednosta
+420 224 964 918
MUDr. Miroslava Hrbková
Primářka
+420 224 964 911
Hana Svobodová
Vrchní sestra
+420 224 969 514
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!