Foniatrická klinika

Informace pro pacienty

Vážení pacienti, uživatelé kochleárních implantátů,

z důvodu náhlého úmrtí Dr. Ing. Vokřála bude další technická péče a nastavování řečových procesorů kochleárních implantátů probíhat na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN v Motole. Péči budou zajišťovat Ing. Miroslav Okluský a Ing. Lukáš Bauer.

Objednávat se můžete e-mailem: implantacni.centrum@fnmotol.cz

Vzhledem k mimořádnosti situace, počtu klientů a dostupnosti možných termínů prosíme o trpělivost, termín Vám bude sdělen během následujících 2-4 týdnů.

Za Implantační centrum FN v Motole

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!