Gynekologicko – porodnická klinika

Kontakt

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 425 (sekretariát přednosty)
+420 224 967 029 (sekretariát primáře gyn. – por. části)
+420 224 967 146 (neonatologie)
+420 224 967 115
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Přednosta
+420 224 967 477
doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Primář gynekologicko-porodnické části
+420 224 967 029
PhDr. Daniela Šimonová
Vrchní sestra gynekologicko-porodnické část
+420 224 967 407
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Primář neonatologie
+420 224 967 478
Bc. Michaela Kolářová
Vrchní sestra neonatologie
+420 224 967 437
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!