Gynekologicko – porodnická klinika

Odborné ambulance

Všeobecná ambulance

Od pondělí do pátku v dopoledních hodinách funguje provoz ambulance bez objednání. Vyšetření pouze s doporučením od obvodního gynekologa. Po skončení pracovní doby, víkendový provoz a svátky, je provoz ambulance zajištěn pohotovostní službou pouze při akutních obtížích.

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 | 224 967 491 | 224 967 019 (kartotéka)
Ordinační hodiny
Pondělí08:30 - 15:30
Úterý08:30 - 15:30
Středa08:30 - 15:30
Čtvrtek08:30 - 15:30
Pátek08:30 - 14:15

Ambulance dětské a dorostové gynekologie

Ambulance dětské a dorostové gynekologie poskytuje: 

 • gynekologické prevence
 • diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění 
 • odhalování vrozených vývojových vad 
 • sledování pohlavního dospívání dívek
 • individuální konzultace při výběru antikoncepce
 • gynekologickou péči u dívek dispenzarizovaných na Klinice dětského a dorostového lékařství se závažným chronickým onemocněním aj.

Gynekologie dětí a dospívajících je poměrně mladým samostatným podoborem gynekologie a porodnictví, jež byl založen v Československu otevřením první ambulance při České dětské nemocnici v Praze – Na Karlově v září 1940 prof. MUDr. Rudolfem Peterem, DrSc. Tato ordinace pracuje kontinuálně dosud, tedy již více než 77 let. 

I v dětském věku se mohou vyskytovat téměř všechna gynekologická onemocnění jako u dospělé ženy. Přístup k dítěti je však zcela specifický. Dětská gynekologie není jen aplikací zmenšené „velké gynekologie“. Je oborem především preventivním, neboť včasným léčením gynekologických onemocnění, odhalováním vrozených vývojových vad a sledováním správného pohlavního dospívání dívky přispívá ke zdárnému vývoji populace žen, které dají život dalším zdravým dětem.

Rodiče se nemusí obávat gynekologického vyšetření své dcery, neboť je prováděno gynekologem odborně vyškoleným, který zná zvláštnosti dětského věku. Doprovázející rodič je přítomen vyšetření a pokud je správně informován, napomáhá lepšímu a rychlejšímu kontaktu lékaře s dívkou.

I přesto gynekologické vyšetření nepatří k nejpříjemnějším. Dívka na rozdíl od dospělé ženy k němu není motivována, a proto získat její spolupráci je někdy obtížnější. Velmi důležitá je také spolupráce s dětským lékařem a dalšími odborníky ze specializovaných dětských oborů, kteří o dítě pečují – nejčastěji jimi jsou nefrolog, urolog, chirurg atd. V areálu dětské kliniky Na Karlově, kde se nachází naše ambulance, jsou téměř všichni odborní dětští lékaři k dispozici. Ultrazvukové vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti Gynekologicko – porodnické kliniky vyškolenými lékaři. Tak je zajištěna opravdu kvalitní a komplexní ambulantní péče o dívky.

Na ambulanci probíhá pregraduální a postgraduální výuka lékařů, mediků a porodních asistentek, stejně jako na ostatních klinických pracovištích.

Ordinace pro dětské pacientky a dorostenky je poněkud odlišná od ambulance pro dospělé. Přítomností hraček, barev a obrázků se snažíme dětem vytvořit příjemnou kulisu nepopulárního vyšetření. Gynekologické vyšetření poprvé zahajujeme celkovou prohlídkou těla, proto je dívka vysvlečena. Následuje vyšetření zevních rodidel a dále pochvy, přičemž nástroje k jejímu prohlédnutí a odběrům jsou přizpůsobeny dětskému věku (tzv. vaginoskop). Po gynekologickém vyšetření zůstává panenská blána zcela neporušena. Palpační vyšetření se provádí stejně jako na dětské chirurgii přes konečník. Proto před gynekologickým vyšetřením má být dívka řádně vymočena a vyprázdněna. Při nepravidelnostech menstruačního cyklu je nezbytný pečlivě vyplněný menstruační kalendář (přístupný na internetu).

V případě akutních obtíží je možné v ordinačních hodinách přijít, ale vždy po předchozí telefonické domluvě.

 • 10:00 – 12:00 přítomna pouze sestra (náběry, výsledky)
 • 08:00 – 09:00 objednávání na vyšetření ve všedních dnech (mimo středu)
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, budova E2, zadní vchod, 1. patro
+420 224 967 024
Ordinační hodiny
Pondělí09:15 - 12:15
Úterý09:15 - 12:15
Středa10:00 - 12:00
Čtvrtek09:15 - 12:15
Pátek09:15 - 12:15

Těhotenská ambulance

Ambulance pro pacientky:

 • akutní ihned bez objednání
 • rizikové těhotné s doporučením ošetřujícího gynekologa nebo odborného lékaře

Základní informace pro nastávající rodičky:

Vaše první kontrola v těhotenské ambulanci bude tři týdny před termínem porodu, tedy ve 37. týdnu těhotenství. Na tuto návštěvu je nutné se objednat. Volejte, prosím, s předstihem nejméně dvou týdnů, tedy ve 35. týdnu těhotenství. Na první telefonický kontakt je potřeba znát svůj termín porodu, vědět kde bude Vaše poslední návštěva u obvodního gynekologa. Prosíme, při objednání sdělte případná rizika (dvojčata, těhotenský diabetes, hypertenze a jiné).

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 401
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 12:00

Ambulance na Fakultní poliklinice

Pracoviště na Fakultní poliklinice se zabývá primární gynekologickou péčí, nabízí konziliární vyšetření pro pacientky VFN, dále nabízí služby Centra onkologické prevence (kolposkopická expertíza). Současně zajišťuje gynekologicko-porodnickou péči pro zaměstnankyně VFN a 1. LF UK. 

V pracovních dnech od pondělí do pátku funguje provoz ambulance prioritně pro objednané pacientky, lze provést vyšetření i pacientky bez objednání, ale pouze s doporučením od registrujícího gynekologa a bez garance délky čekání. Doporučení by nemělo být starší než jeden měsíc. Dále je třeba se prokázat:

 • platnou kartičkou zdravotního pojištění
 • občanským průkazem

Bez doporučení je možné na ambulanci ošetřit pouze pacientky s akutními obtížemi (neodkladné, život ohrožující stavy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

Po skončení pracovní doby, v noci, o víkendech a svátcích je zajištěna dostupnost gynekologické péče v areálu Gynekologicko-porodnické kliniky – Apolinářská 18. Praha 2.

Objednání:

 • telefonicky 
 • přes webdiář (zatím pouze Ambulance č. 2, pouze na středu)
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2, (Fakultní poliklinika)
+420 | 224 966 643 | 224 966 624
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 14:00

Diabetologická a interní ambulance
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 413
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 14:00

Endokrinologická ambulance a Centrum pro komplexní léčbu endometriózy

Endokrinologická ambulance se zabývá celým spektrem endokrinních poruch od adolescence až do období postmenopauzy. Problematika gynekologické endokrinologie zahrnuje poruchy menstruačního cyklu, stavy spojené s nadprodukcí či sníženou tvorbou některých hormonů (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinémie, předčasné ovariální selhání atd.), kožní androgenní obtíže, poruchy související s klimakteriem. Endokrinologická ambulance je jedním z mála center, které se zabývají celou problematikou hormonálních poruch vaječníků.

V Centru pro komplexní léčbu endometriózy zajišťujeme kompletní péči pro pacientky s touto diagnózou. Centrum je superkonziliární pracoviště a  centralizuje pacientky z celé ČR. Ambulantní sledování a péče je personálně propojená s Endoskopickým oddělením zajišťující pokročilou laparoskopickou operativu – operatér tedy zajišťuje dlouhodobou follow-up, hormonální léčbu atd. K předoperační diagnostice, zvláště v případě hluboké infiltrující endometriózy, využíváme spíše než NMR naše expertní onkologické sonografisty, jež potvrzují vysokou senzitivitu a specifitu i v této problematické lokalizaci. Počet pacientek odoperovaných pro nejrozsáhlejší nálezy a  hlubokou infiltrující endometriózu patří mezi nejvyšší v republice. V případech, kdy je třeba mezioborového přístupu – např. v případě potřeby resekce endometriózou postižených ureterů či střeva je k dispozici spolupracující laparoskopicky erudovaný urolog či chirurg.

Pacientky, u nichž je  dominující problém sterilita, jsou následně po terapeutických intervencích referovány do Centra asistované reprodukce naší kliniky. V případě recidivujících symptomů bolesti i po vyčerpaných léčebných modalitách je zajištěna spolupráce s ambulancí bolesti při Klinice anesteziologie a resuscitace VFN. Tak je zajištěna komplexní péče o pacientky s diagnózou endometriózy.

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 118
Ordinační hodiny
Pondělí09:00 - 11:3012:00 - 15:00
Úterý09:00 - 14:00---
Středa09:00 - 15:00---
Čtvrtek12:00 - 15:00---
Pátek09:00 - 13:30---

Interní ambulance pro netěhotné
 • ambulance je určena pouze pro hospitalizované pacientky Gynekologicko – porodnické kliniky
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 416
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 14:00

Interní ambulance pro těhotné
 • ambulance pro pacientky s těhotenskou cukrovkou (je nutné se vždy telefonicky objednat)
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 | 224 967 226 | 224 967 413
Ordinační hodiny
Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 14:00

Kardioporadna
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 403

Mamologická ambulance
 • k vyšetření je vždy nutné se předem objednat
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 162
Ordinační hodiny
Pondělí08:30 - 12:00
Úterý08:00 - 10:00
Středa---
Čtvrtek10:00 - 12:00
Pátek---

Monitory (monitorování srdeční činnosti plodu)
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 459
Ordinační hodiny
Pondělí07:00 - 14:30
Úterý07:00 - 14:30
Středa07:00 - 14:30
Čtvrtek07:00 - 14:30
Pátek07:00 - 14:30
Sobota08:00 - 11:00

Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
+420 224 967 273
Ordinační hodiny
Pondělí07:30 – 15:00
Úterý07:30 – 15:00
Středa07:30 – 15:00
Čtvrtek07:30 – 15:00
Pátek07:30 – 15:00

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!