Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)

Charakteristika pracoviště

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je v současné době jednou z největších klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze počtem zaměstnanců a počtem jednotlivých pracovišť. Provoz kliniky zásadně zasahuje do chodu většiny klinik, a to nejen chirurgického charakteru (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, oční, ORL a stomatologie), ale zabezpečujeme též anesteziologickou a konziliární péči pro pracoviště radiologie (RTG, CT, MR), psychiatrie, endoskopie, angiologické a koronární jednotky.

Klinika poskytuje tyto základní služby:

 • anesteziologickou péči pro 5 chirurgických oborů (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, oční, ORL a stomatologie),
 • neodkladnou péči pro celou Všeobecnou fakultní nemocnici a zajišťovanou ze čtyř míst dislokovaných po areálu,
 • konziliární anesteziologickou a intenzivistickou službu,
 • resuscitační péči,
 • pooperační intenzivní péči na II. chirurgické, urologické klinice,
 • toxinologické centrum pro ČR,
 • centrum pro léčbu akutní a chronické bolesti,
 • centrum pro implantace dlouhodobých katetrů,
 • ambulantní a konziliární službu léčby ran,
 • výukové centrum léčby ran,
 • výuku pro 1. lékařskou fakultu UK v českém i anglickém jazyce (medici, doktorandská studia, bakalářské a magisterské obory), ARIP a vyšší zdravotnickou školu (obor SIP).

Naše klinika se stala navštěvovaným pracovištěm pro edukaci awake patients anesthesia u srdečních operací. S polskými kolegy jsme provedli první srdeční operaci při vědomí v Polsku. Ve spolupráci s Univerzitní nemocnicí v německém Mainzu kardiovaskulární chirurgové II. chirurgické kliniky a Kardioanesteziologické oddělení KARIM zavedli jako první v České republice operační léčbu chronické tromboembolické plicní hypertenze.

Kontaktní údaje

 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
 • adresa Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2 - Urologická klinika
 • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 - Centrum pro léčbu bolesti
 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - I. chirurgická klinika
 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - Malé chirurgické obory (oční, ORL, stomatologie)
 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - Resuscitační oddělení – urgentní příjem
 • adresa Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 - Gynekologicko-porodnická klinika
 • telefon +420 224 962 243
 • telefon +420 720 688 830 (sekretariát)
 • fax +420 224 962 118
 • email karim@vfn.cz
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.
Přednosta
telefon+420 224 962 243
MUDr. Michal Lipš, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 962 243
Mgr. Lenka Kramářová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 262
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!