Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)

Kontakt

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2 - Urologická klinika
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 - Centrum pro léčbu bolesti
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - I. chirurgická klinika
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - Malé chirurgické obory (oční, ORL, stomatologie)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - Resuscitační oddělení – urgentní příjem
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 - Gynekologicko-porodnická klinika
+420 224 962 243
+420 720 688 830 (sekretariát)
+420 224 962 118
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
Přednosta
+420 224 962 243
MUDr. Michal Lipš
Primář
+420 224 962 243
Mgr. Lenka Kramářová
Vrchní sestra
+420 224 962 262
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!