Lůžka včasné rehabilitace iktového centra

Lékařská péče, terapie

Včasná NEUROREHABILITACE – cílem je podpora spontánního uzdravení, předcházení raných a pozdních komplikací, intenzivní využití schopnosti regenerace a zbývající mozkové plasticity.

Principy neurorehabilitace:

Princip celistvosti – podkladem terapie v rehabilitaci nejsou diagnózy, ale přesná analýza funkčních deficitů a schopností nemocného

Princip včasnosti a dlouhodobosti – rehabilitace začíná již v akutní fázi hospitalizace.

Princip týmové práce – multidisciplinarity – z důvodu komplexnosti funkcí, které jsou při onemocnění centrálního nervového systému narušeny, je nutná souhra terapeutů různých kvalifikací a použití specializovaných komplexních terapeutických konceptů.

Včasná rehabilitace vyžaduje denně 4-6 hodin cílené rehabilitační a ošetřovatelské péče – v tomto případě jako aktivizující péče, z toho 3-4 hodiny jde o funkční terapii, kde všichni terapeuti s různou specializací navzájem spolupracují (dle toho je také vhodné naplánovat návštěvy na oddělení, jelikož terapie probíhají až do 16:00 hodin).

Lékařská péče, hlavní terapeut

Fyzioterapie

Ergoterapie

Logopedie

Psychologie

Ošetřovatelství

Nutriční terapie

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!