Lůžka včasné rehabilitace iktového centra

Charakteristika pracoviště

Lůžka včasné rehabilitace jsou součástí iktového centra VFN a poskytují komplexní a intenzivní rehabilitační a ošetřovatelskou péči dospělým pacientům co možná nejdříve po proběhlé cévní mozkové příhodě nebo jiném akutním získaném postižení mozku. Předpokladem přijetí na LVR je stabilizovaný stav pacienta včetně doprovodných interních onemocnění a rehabilitační potenciál s předpokladem účelnosti rehabilitace vyžadující spolupráci pacienta a jeho schopnost tolerovat terapeutickou zátěž alespoň 2-3 hodiny denně. Indikace na LVR je před přijetím posouzena v rámci VFN rehabilitačním lékařem (lékařem specialistou v oboru FBLR). O délce hospitalizace na LVR rozhoduje ošetřující lékař, průměrná délka pobytu je 4 týdny. Po propuštění je u indikovaných pacientů možné pokračovat v rehabilitaci ambulantní formou či docházet do denního stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství VFN.
Léčebnou rehabilitaci na LVR poskytuje zkušený multidisciplinární tým, který zahrnuje lékaře se specializací v oborech FBLR, vnitřní lékařství, geriatrie, dále široké spektrum terapeutů v oborech fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, nutrice. Součástí týmu je i klinický psycholog, zrakový terapeut a sociální pracovník. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli se zkušeností s ošetřováním pacientů s neurologickými, pohybovými a kognitivními deficity. Cílem týmové práce s pacientem je využití rehabilitačního potenciálu již v časné fázi mozkové příhody, kdy lze dosáhnout nejvýraznějšího zlepšení funkčních schopností, motoriky a soběstačnosti pacienta, které by umožnily jeho návrat do domácího prostředí a do běžných aktivit.

LVR jsou funkčně začleněna pod Geriatrickou kliniku, jsou však profilována jako lůžka oboru rehabilitace a proto jsou určena pacientům všech věkových skupin včetně mladých pacientů vyžadujících specializovanou neurorehabilitaci např. po kraniotraumatech (úrazech hlavy).

Na Lůžka včasné rehabilitace přijímáme přednostně pacienty Iktového centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. V případě volných lůžek přijímáme i pacienty z jiných zdravotnických zařízení. Žádost o přijetí pacienta na LVR.

Návštěvy na oddělení:

  • Návštěvy jsou povoleny od 13.00 – 18.00 hod.
  • Vzhledem k tomu, že pacienti na LVR mají i odpoledne několik terapií, je nejvhodnější doba návštěvy 16.00 – 18.00 hod.

Kontaktní údaje

  • adresa Londýnská 15, 120 00 Praha 2
  • telefon +420 225 374 128
MUDr. Hana Lacmanová
Vedoucí lékař
telefon+420 225 374 191
Jana Bártová
Staniční sestra
telefon+420 225 374 128
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!