Lůžka včasné rehabilitace iktového centra

Charakteristika pracoviště

Lůžka včasné rehabilitace jsou součástí iktového centra VFN a poskytují komplexní a intenzivní rehabilitační a ošetřovatelskou péči dospělým pacientům co možná nejdříve po proběhlé cévní mozkové příhodě nebo jiném akutním získaném postižení mozku. Předpokladem přijetí na LVR je stabilizovaný stav pacienta včetně doprovodných interních onemocnění a rehabilitační potenciál s předpokladem účelnosti rehabilitace vyžadující spolupráci pacienta a jeho schopnost tolerovat terapeutickou zátěž alespoň 2-3 hodiny denně. O délce hospitalizace na LVR rozhoduje ošetřující lékař, průměrná délka pobytu je 4 týdny. Po propuštění je u indikovaných pacientů možné pokračovat v rehabilitaci ambulantně na Klinice rehabilitačního lékařství VFN.

Léčebnou rehabilitaci na LVR poskytuje zkušený multidisciplinární tým, který zahrnuje lékaře a široké spektrum terapeutů v oborech fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, nutrice. Součástí týmu je i sociální pracovník. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli se zkušeností s ošetřováním pacientů s neurologickými, pohybovými a kognitivními deficity. Cílem týmové práce s pacientem je využití rehabilitačního potenciálu již v časné fázi mozkové příhody, kdy lze dosáhnout nejvýraznějšího zlepšení funkčních schopností, motoriky a soběstačnosti pacienta, které by umožnily jeho návrat do domácího prostředí a do běžných aktivit.

LVR jsou funkčně začleněna pod Kliniku geriatrie a interní medicíny. Na Lůžka včasné rehabilitace přijímáme přednostně pacienty Iktového centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. V případě volných lůžek přijímáme i pacienty z jiných zdravotnických zařízení. Žádost o přijetí pacienta na LVR.

Návštěvy na oddělení:

  • Návštěvy jsou povoleny od 13.00 – 18.00 hod.
  • Vzhledem k tomu, že pacienti na LVR mají i odpoledne několik terapií, je nejvhodnější doba návštěvy 16.00 – 18.00 hod.

Kontaktní údaje

  • adresa Londýnská 15, 120 00 Praha 2
  • telefon +420 225 374 128
MUDr. Hana Lacmanová
Vedoucí lékař
telefon+420 225 374 191
Jana Bártová
Staniční sestra
telefon+420 225 374 128
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!