Neurologická klinika

Charakteristika pracoviště

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, vznikla v historickém areálu nemocnice jako první klinika tohoto oboru v naší republice, spojuje se současným moderním přístrojovým vybavením i vynikající intelektuální kapacitou pracovníků předpoklady pro špičkové pracoviště. Je jedinou klinikou v České republice, která sdružuje v jednom celku ambulantní i lůžkové oddělení dospělé i dětské neurologie s diagnostickým komplementem neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří.

Léčebně-preventivní péče

Po stránce léčebně-preventivní plní Neurologická klinika úlohu primární všeobecné neurologické péče v rozsahu své spádové oblasti (včetně konsiliární činnosti pro všechna lůžková zařízení VFN), tak úlohu superkonsiliární péče pro celou oblast České republiky. Díky jednotce intenzivní péče se umožnila léčba i pacientům s akutními neurologickými stavy.

V současné době dosáhla klinika úlohy center celostátního významu v problematice extrapyramidových onemocnění, demyelinizačních chorob, myasthenia gravis a poruch spánku a bdění. Dalšími sledovanými okruhy jsou vývojová neurologie a dětská neurodegenerativní onemocnění, neuromuskulární choroby, epileptologie dětského i dospělého věku, vertebrogenní onemocnění a bolesti hlavy.

Z diagnostických metod jsou superkonsiliárně využívány zejména zobrazovací vyšetření (MRI – umístěné v budově kliniky), neurofyziologická laboratoř (EEG, EMG, všechny modality evokovaných potenciálů, polysomnografie a ambulantní techniky spánkových vyšetření), neuropsychologická a neuroimunologická vyšetření.

Kontaktní údaje

  • adresa Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
  • telefon +420 224 961 111 (centrála)
  • fax +420 224 922 678 (pouze fax)
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 965 550
MUDr. Petra Reková, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 965 519
Mgr. Markéta Fialová
Vrchní sestra
telefon+420 224 965 552
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!