Neurologická klinika

Další informace o klinice

Hennerův nadační fond

Hennerův nadační fond byl založen v roce 2007 a pojmenován po prof. Kamilu Hennerovi. Stejně jako profesor Henner ve svém životě usiloval o rozvoj neurologie a tím i neurologické kliniky, tak je i cílem Hennerova nadačního fondu podporovat projekty zaměřené na rozvoj vzdělání, zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje a podporu zdravotnických činností v oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Dalším z cílů fondu je zajištění obnovy a rozvoje pracovišť Neurologické kliniky, velmi důležitá je také účelná podpora účasti jak studentů, tak i pedagogických a vědeckých pracovníků na vzdělávacích a vědeckých symposiích, kongresech a kurzech, či zajištění příspěvků na vzdělávání a výzkumné stáže jak u nás, tak i v zahraničí.

Hennerův nadační fond hodlá také podporovat kulturní a společenské aktivity spjaté s vysokým školstvím, a tím podporovat odborné pracovníky v jejich dalším vzdělávání. To vše by jim pak mělo pomáhat získávat další cenné vědomosti a v neposlední řadě i kontakty, které následně uplatní ve své další vědecké činnosti.

Pomohli jsme Vám a Vy byste rádi přispěli na provoz a zlepšení kvality péče o pacienty na naší akutní ambulanci?

Pomozte zlepšit péči o pacienty naší kliniky! Podpořte HENNERŮV NADAČNÍ FOND:
Kateřinská 468/30, 121 08 Praha 2
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 220063054/0300

I malý příspěvek může pomoci ke zlepšení vybavení oddělení (např. antidekubitní lůžka, infuzní křesla) a zlepšení péče o naše neurologické pacienty (nákup moderních zdravotních přístrojů, zajištění vzdělávání mladých lékařů, atd.)

Historie

Nejstarší částí kliniky je kostel Sv. Kateřiny, jehož gotická stavba vznikla v době založení Univerzity Karlem IV. Z původní stavby zbyla byla pouze štíhlá hranolová věž, která tvoří průčelí dnešního kostela.

Architekty sálové barokní stavby s polokruhovitými křížovými rameny z let 1737-1741 byli Kilián Ignác Dientzenhofer a František Maxmilián Kaňka. Na vnitřní výzdobě se podíleli štukatér Bernard Spinetti a sochař František Weis. Nástropní fresku vytvořil Václav Vavřinec Reiner.

Bývalá budova konventu a rozsáhlá zahrada jsou chráněnou kulturní památkou Prahy. Uvnitř bývalého konventu a pozdější německé psychiatrie byla zásluhou akademika Kamila Hennera v r. 1945 zřízena Neurologická klinika, která zde funguje dodnes.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!