Stomatologická klinika

Charakteristika pracoviště

Stomatologická klinika VFN – stomatochirurgie NEPOSKYTUJE zubní pohotovostní službu. Poskytuje VÝHRADNĚ stomatochirurgickou pohotovostní službu – ošetřování úrazů, kolemčelistních zánětů, komplikací po stomatochirurgických výkonech.

Upozornění:

Upozornění: Na odděleních záchovné stomatologie a dětského zubního lékařství je z kapacitních důvodů omezeno poskytování výkonů konzervačně chirurgických sanací v celkové anestezii. Taktéž je z kapacitních důvodů omezeno přijímání nových pacientů na oddělení orální medicíny (onemocnění ústních sliznic).

Stomatologická klinika – maxilofaciální chirurgie

Oddělení maxilofaciální chirurgie

Řešení komplikovaných chirurgických onemocnění zubů, obličejových kostí, čelistního kloubu, měkkých tkání hlavy a krku, očnice a lební baze (záněty, novotvary, traumata, obličejové anomálie a deformity, implantologie, rekonstrukční chirurgie, syndrom spánkové apnoe). Rekonstrukce tkání mikrochirurgickou technikou, vývoj implantačních systémů, fotonická medicína (ověření nových fotosenzibilizátorů), biomechanika obličejového systému.

Oddělení stomatochirurgie

Chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Ověření účinků působení ozónu na hojení měkkých tkání a kostí orofaciální oblasti.

Stomatologická klinika – ambulantní část

Oddělení ortodoncie

Diagnostika a terapie anomálních postavení, počtu a tvaru zubů, mezičelistích vztahů, obličejových deformace. Objasnění vývojových trendů morfologie obličejového skeletu, zaměření na problematiku obličejových rozštěpů a dalších vývojových vad.

Oddělení dětské stomatologie

Diagnostika a terapie onemocnění zubů a ostatních tkání dutiny ústní u dětí, ošetřování nespolupracujících dětí v analgosedaci a celkové anestezii. Péče o pacienty s vrozenými i získanými poruchami tvrdých zubních tkání, léčení kazů časného dětství podle zásad interceptivní stomatologie.

Oddělení protetické stomatologie

Zubní protetika je specializovaný obor zubního lékařství, který zahrnuje rozsáhlejší rekonstrukce chybějících tvrdých zubních tkání, alveolárního výběžku nebo čelistí. Tým lékaře a zubního technika pomocí protetického výkonu (preparace zubů, otiskování, optické skenování) vytváří pro pacienta zubní náhradu (protézu), která je pak v jeho ústech specifickým způsobem upevněna. Využívá k tomu různých umělých materiálů (pryskyřice, kompozitní plast, kovové slitiny, keramika) s cílem napodobit původní vzhled (estetika) a ujistit obnovu funkcí chrupu (úvodní zpracování potravy a řeč).

Oddělení záchovné stomatologie

Oddělení poskytuje léčebně-preventivní činnost ve spolupráci s výukou studentů zubního lékařství a podílí se na pregraduální a postgraduální výuce. Provádí akutní ošetření hospitalizovaných pacientů ve VFN a poskytuje zubní péči zaměstnancům VFN.

Pracoviště se specializuje na komplikovaná ošetření kořenových kanálků pod mikroskopem a následným ošetřením moderními materiály za použití CAD-CAM technologie (inlay, overlay, korunka).

Oddělení pro léčení nemocí parodontu

Oddělení se zabývá výzkumně i prakticky prevencí a léčením nemocí závěsného aparátu zubů (parodontu), jakými jsou především různé formy zánětů dásní (gingivitis), různé typy a stádia parodontitidy, dále odhalené krčky zubů (gingivální recesy, atrofie parodontu), přetěžování zubů a další. Výzkum se soustředí na rizikové faktory a problém metastatické odontogenní infekce.

Při léčbě nemocí parodontu oddělení úzce spolupracuje s obory ortodoncie, protetická stomatologie, záchovná stomatologie, orální medicína a dalšími, včetně vybraných oborů všeobecné medicíny.

Všichni lékaři na oddělení jsou současně zapojeni do procesu pregraduální a postgraduální výuky.

Orální medicína

Orální medicína je vysoce specializovaná lékařská disciplína zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění ústních sliznic. V péči lékařů jsou pacienti s orálními slizničními projevy onemocnění, jejichž zdravotní stav vyžaduje specifický medicínský přístup.

Obor orální medicína vyžaduje intenzivní mezioborovou spolupráci s dalšími medicinskými specializacemi. Z personálních a kapacitních důvodů jsou očekávatelné delší objednací doby k vyšetření specialistou z oboru orální medicíny.

 

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A10, A11)
  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 4. a 5. patro)
  • adresa Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
  • telefon +420 224 963 138 (objednání - chirurgická ambulance)
  • telefon +420 224 963 191 (sekretariát - neslouží k objednávání)
  • fax +420 224 963 193
  • email stom.chir@vfn.cz
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMS
Přednosta
telefon+420 224 963 191
MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský
Primář
MUDr. MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 966 829
Mgr. Dobromila Faktorová
Vrchní sestra
telefon+420 224 963 074
Mgr. Jana Holubová, MBA
Vrchní sestra
telefon+420 224 964 340
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!