Stomatologická klinika

Charakteristika pracoviště

Upozornění: Na odděleních záchovné stomatologie a dětského zubního lékařství je z kapacitních důvodů omezeno poskytování výkonů konzervačně chirurgických sanací v celkové anestezii. Taktéž je z kapacitních důvodů omezeno přijímání nových pacientů na oddělení orální medicíny (onemocnění ústních sliznic).

Oddělení maxilofaciální chirurgie

Řešení komplikovaných chirurgických onemocnění zubů, obličejových kostí, čelistního kloubu, měkkých tkání hlavy a krku, očnice a lební baze (záněty, novotvary, traumata, obličejové anomálie a deformity, implantologie, rekonstrukční chirurgie, syndrom spánkové apnoe). Rekonstrukce tkání mikrochirurgickou technikou, vývoj implantačních systémů, fotonická medicína (ověření nových fotosenzibilizátorů), biomechanika obličejového systému.

Oddělení stomatochirurgie

Chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Ověření účinků působení ozónu na hojení měkkých tkání a kostí orofaciální oblasti.

Oddělení ortodoncie

Diagnostika a terapie anomálních postavení, počtu a tvaru zubů, mezičelistích vztahů, obličejových deformace. Objasnění vývojových trendů morfologie obličejového skeletu, zaměření na problematiku obličejových rozštěpů a dalších vývojových vad.

Oddělení dětské stomatologie

Diagnostika a terapie onemocnění zubů a ostatních tkání dutiny ústní u dětí, ošetřování nespolupracujících dětí v analgosedaci a celkové anestezii. Péče o pacienty s vrozenými i získanými poruchami tvrdých zubních tkání, léčení kazů časného dětství podle zásad interceptivní stomatologie.

ÚKES

Ústav klinické a experimentální stomatologie (ÚKES) je zaměřen na epidemiologické studium orálních onemocnění, zejména zubního kazu a parodontitidy, na hodnocení systému stomatologické péče, na klinický a laboratorní výzkum vztahu orálních a některých celkových onemocnění (diabetes, renální insuficience, ateroskleroza, kardiovaskulární onemocnění), zejména z pohledu orální mikrobiologie a imunologie a z pohledu rizika zátěže těžkými kovy používanými ve stomatologii.

ÚKES se dále zabývá antropologickým výzkumem čelistně-zubního systému s aplikacemi digitálních 3D zobrazovacích metod, výzkumem fyzikálních a mechanických vlastností dentálních materiálů používaných v moderních ošetřovacích technologiích, neinvazivní diagnostikou počínající kazivé léze a technikami minimální intervenční stomatologie.

ÚKES zajišťuje postgraduální vědeckou výchovu PDSB pro interní i kombinované studium v oborech Imunologie, Mikrobiologie, Preventivní lékařství a Biomechanika svojí laboratorní a klinickou základnou a vlastními školiteli v uvedených oborech. ÚKES zajišťuje kurzy celoživotního vzdělávání zubních lékařů i zubních sester.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A10, A11)
  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 4. a 5. patro)
  • adresa Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
  • telefon +420 224 963 138 (objednání - chirurgická ambulance)
  • telefon +420 224 963 191 (sekretariát - neslouží k objednávání)
  • fax +420 224 963 193
  • email stom.chir@vfn.cz
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 963 191
MUDr. Jiří Holakovský
Primář
MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 966 829
Mgr. Dobromila Faktorová
Vrchní sestra
telefon+420 224 963 074
Monika Dokoupilová
Vrchní sestra
telefon+420 224 964 550
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!