Stomatologická klinika

Odborné ambulance

Stomatochirurgická ambulance
Stomatochirurgická ambulance na Fakultní poliklinice
Onkologická indikační poradna + Onkologická ambulance a dispenzární péče
Poradna pro mikrochirurgickou rekonstrukční chirurgii
Poradna pro kožní tumory obličeje
Ambulance ortodoncie
Poradna pro vrozené vady obličeje
Ambulance dětské stomatologie
Ambulance protetické stomatologie
Poradna pro obličejovou epitetiku
Dentální hygiena - Kateřinská
Ambulance záchovné stomatologie
Ambulance všeobecné stomatologie
Ambulance zubní implantologie
Ambulance parodontologie
Ambulance orální medicíny
Ambulance pro onemocnění čelistního kloubu/temporomandibulárního kloubu, obličejové bolesti a osteonekrozy čelistí
Závodní lékař
Dentální hygiena - Fakultní poliklinika
Centrum fotonické medicíny (CFM)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!