Stomatologická klinika

Odborné ambulance

Stomatochirurgická ambulance
Stomatochirurgická ambulance na Fakultní poliklinice
Ambulance zubní implantologie
Ambulance parodontologie
Ambulance orální medicíny
Závodní lékař
Ambulance dentální hygieny - Fakultní poliklinika
Ambulance dentální hygieny - Kateřinská
Centrum fotonické medicíny (CFM)
Onkologická indikační poradna + Onkologická poradna a dispenzární péče
Poradna pro zubní implantologii
Poradna pro obličejovou epitetiku
Poradna pro onemocnění čelistního kloubu/temporomandibulárního kloubu, obličejové bolesti a osteonekrozy čelistí
Poradna pro mikrochirurgickou rekonstrukční chirurgii
Poradna pro vrozené vady obličeje
Poradna pro kožní tumory obličeje
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!