Urologická klinika

Charakteristika pracoviště

Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku v oboru urologie a dětská urologie. Výuka je zaměřena také na studenty bakalářského a magisterského studia.

Hlavním zaměřením kliniky je komplexní urologická péče – operační i ambulantní – včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky nemocných pacientů a rekonstrukční operace.

Při operační terapii nádorů močopohlavních cest jsou používány nejmodernější postupy (radikální prostatektomie při nádoru prostaty, odstranění močového měchýře pro nádory močového měchýře včetně náhrad močového měchýře, odstranění ledviny pro nádory, záchovné operace ledviny pro tumor, nádory nadledvin) – včetně málo invazivních laparoskopických operací. Laparoskopické operace jsou užívány i pro léčbu močových konkrementů a vrozeného rozšíření pánvičky ledviny.

Dětská urologie se věnuje celé šíři onemocnění, dysfunkcím dolních močových cest, včetně léčby vrozených vývojových vad močopohlavního ústrojí. Diagnostika a léčba je prováděna i laparoskopickými postupy.

Klinika se dále věnuje diagnostice a léčbě tzv. neurogenních poruch močení, erektilní dysfunkci a inkontinence moče (včetně aplikace tzv. TVT pásek u žen, umělého svěrače močové trubice a pásek ARGUS při inkontinenci moče u mužů). Urologická klinika je také mezinárodně uznávaným pracovištěm pro provádění klinických studií, řeší ve spolupráci s jinými pracovišti ročně několik grantových projektů a vědecký záměr MŠ ČR.

Kontaktní údaje

 • adresa Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
 • telefon +420 | 224 967 873 (odd. A), +420 | 224 967 866 (odd. B)
 • telefon +420 | 224 967 829 (objednávání - kartotéka)
 • telefon +420 | 224 967 859 (odd. D), +420 | 224 967 884 (JIP)
 • telefon +420 | 224 967 874 (dětská amb. - objednávání)
 • telefon +420 224 967 848 (sekretariát přednosty)
 • telefon +420 | 224 967 018 (dětská ambulance)
 • telefon +420 224 967 847 (sekretariát kliniky)
 • telefon +420 | 224 967 828 (akutní ambulance - informace)
 • fax +420 224 967 102
 • email urol@vfn.cz
prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 967 888
MUDr. Michal Pešl
Pověřený primář
telefon+420 224 967 839
Bc. Jana Roubíčková
Vrchní sestra
telefon+420 224 967 851
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!