Urologická klinika

Kontakt

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
+420 | 224 967 829 | 224 967 898 (kartotéka)
+420 224 967 847 (sekretariát kliniky)
+420 224 967 848 (sekretariát přednosty)
+420 224 967 102
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Přednosta
+420 224 967 888
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.
Primář
+420 224 967 841
Ing. Milan Bauštein
Vrchní sestra
+420 224 967 851
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!