Urologická klinika

Kontakt

Kontaktní údaje

 • adresa Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
 • telefon +420 | 224 967 873 (odd. A), +420 | 224 967 866 (odd. B)
 • telefon +420 | 224 967 829 (objednávání - kartotéka)
 • telefon +420 | 224 967 859 (odd. D), +420 | 224 967 884 (JIP)
 • telefon +420 | 224 967 874 (dětská amb. - objednávání)
 • telefon +420 224 967 848 (sekretariát přednosty)
 • telefon +420 | 224 967 018 (dětská ambulance)
 • telefon +420 224 967 847 (sekretariát kliniky)
 • telefon +420 | 224 967 828 (akutní ambulance - informace)
 • fax +420 224 967 102
 • email urol@vfn.cz
prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Přednosta
+420 224 967 888
MUDr. Michal Pešl
Pověřený primář
+420 224 967 839
Bc. Jana Roubíčková
Vrchní sestra
+420 224 967 851
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!