Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Kontakt

Centrální hematologické laboratoře (CHL)
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Centrální výzkumné laboratoře
Na Bojišti 3, 128 08 Praha 2

Centrum nádorové cytogenomiky
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A7, zadní vchod, 1. patro)

Klinická biochemie a sérologie
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Klinická imunologie a alergologie
Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2

Klinická mikrobiologie a ATB centrum
Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2

Lékařská biochemie
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Trombotické centrum (TC)
Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A7)
  • telefon +420 224 962 841 (sekretariát)
  • fax +420 224 962 848
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Přednosta
+420 224 962 848
RNDr. Hana Benáková, MBA
Primářka - Klinická biochemie a cytogenomika
+420 224 962 840
MUDr. Helena Posová, CSc
Primářka - Klinická imunologie a alergologie
+420 224 966 270
MUDr. Václava Adámková
Primářka - Klinická mikrobiologie a ATB centrum
+420 224 967 622
MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
Primář - Centrální hematologické laboratoře
+420 224 966 412
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Vedoucí Trombotického centra
+420 224 966 359
Mgr. Veronika Hauerová
Vrchní laborantka
+420 224 962 655
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!