Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Laboratorní žádanky ke stažení

Centrální hematologické laboratoře

  Centrální hematologická laboratoř

  Hematologie – Koagulační laboratoř

  Hematologie – Laboratoř FACS

Trombotické centrum

  Laboratoř imunochemická

  Laboratoř vyšetření funkce destiček

  Molekulární genetická laboratoř

Centrální výzkumné laboratoře

  Laboratoř pro výzkum nemoci jater a metabolismu hemu (Hepatologická laboratoř)

  Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů

  Laboratoř gastroenterologie

Centrum nádorové cytogenomiky
Laboratoř onkogenetiky
Klinická biochemie a sérologie

  Centrální laboratoř

  Centrální laboratoř – statim

  Laboratoř Apolinářská

  Fakultní poliklinika – laboratoř

  Sérologická laboratoř

  Laboratoř endokrinologie a metabolismu

Klinická imunologie a alergologie
Klinická mikrobiologie a ATB centrum

  Klinická mikrobiologie – laboratoř bakteriologie

  Klinická mikrobiologie – laboratoř mykobakteriologie

  Klinická mikrobiologie – laboratoř mykologie

  Klinická mikrobiologie – laboratoř parazitologie

  Klinická mikrobiologie – laboratoř sterility

Laboratoř pro diagnostiku septických stavů

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!