Ústav tělovýchovného lékařství

Charakteristika pracoviště

Ústav tělovýchovného lékařství je zaměřen na léčebně preventivní činnost sportovců, komplexní preventivní prohlídky a plánování pohybové terapie pro zdravé i nemocné osoby. Zajišťujeme podrobné sportovní prohlídky včetně zátěžového EKG a spiroergometrie, stanovujeme všechny parametry kardiorespirační zdatnosti, navrhujeme tréninkové plány pro vrcholové i rekreační sportovce. Orientujeme se nejen na primární prevenci civilizačních onemocnění, ale i na sekundární prevenci již nemocných osob, kteří trpí metabolickým syndromem, tedy zejména obezitou, diabetem, hyperlipoproteinémií a arteriální hypertenzí.

Salmovská 2, 120 00 Praha 2, 1. patro
+420 224 965 716 (sekretariát)
+420 | 224 965 720 | 224 965 730 (objednávání)
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Přednosta
+420 224 965 717
MUDr. Denisa Haluzíková
Primářka
+420 224 965 719
Eva Vomáčková
Vrchní sestra
+420 224 965 716
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!