Ústav tělovýchovného lékařství

Informace pro pacienty

Ceník tělovýchovně-lékařských výkonů

Preventivní prohlídka sportovce základní (včetně zátěžového testu)

děti do 18 let    500 Kč
dospělí    600 Kč

Preventivní prohlídka sportovce rozšířená (včetně spiroergometrie v odůvodněných případech)

     900 Kč

Speciální test pro potápěče Diving reflex

     200 Kč

Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS

nad 40 let věku    900 Kč
do 40 let věku    700 Kč

Komplexní preventivní vyšetření

  2 200 Kč

Antropometrické vyšetření

     250 Kč

Vyhodnocení individuálního jídelníčku

  2 000 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu

     100 Kč

Výpis z lékařské dokumentace

     150 Kč

Komplexní preventivní vyšetření na vlastní žádost

  2 200 Kč

Naše služby jsou částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami, výše uvedený ceník je po zohlednění příspěvku zdravotních pojišťoven. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. (Platnost od 1. 1. 2018)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!