Ústav tělovýchovného lékařství

Informace pro pacienty

Ceník tělovýchovně-lékařských výkonů

Preventivní prohlídka sportovce základní

děti do 18 let 500 Kč
dospělí 600 Kč

Preventivní prohlídka sportovce rozšířená (včetně spiroergometrie v odůvodněných případech)

  900 Kč

Speciální test pro potápěče Diving reflex

  200 Kč

Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS

nad 40 let věku 900 Kč
do 40 let věku 700 Kč

Komplexní preventivní vyšetření na vlastní žádost

  2 200 Kč

Antropometrické vyšetření

  250 Kč

Vyhodnocení individuálního jídelníčku

  2 000 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu

  100 Kč

Výpis z lékařské dokumentace

  150 Kč

Naše služby jsou částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami, výše uvedený ceník je po zohlednění příspěvku zdravotních pojišťoven. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. (Aktualizováno k 1. 3. 2020)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!