15. 1. 2024

Interaktivní kurz péče o novorozence

V současné době, kdy jsme schopni zachránit i ta nejmenší miminka od 22. týdne gestace, je kladen velký důraz na kvalitu péče a řešení morbidit spojených s nezralostí. Vývojová péče je v neonatologii tématem velmi žádaným, proto se zaměřujeme v našem kurzu na správné uchopení této problematiky. A to nejen v teorii, ale především interaktivním přístupem

V kurzu se dozvíte o všech komponentech vývojové péče, vyzkoušíte si nejrůznější techniky, budete moci diskutovat o vlastních zkušenostech z této oblasti, získáte náměty, jak pečovat o novorozence bez stresových zážitků pro miminko i vás (polohování, ochrana před hlukem, světlem, nadměrnou taktilní stimulací…)

Termíny a místo konání kurzu: středa 28. února. 2024 od 8 do 16 hodin a středa 3. dubna 2024 od 8 do 16 hodin; Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2, 2. patro, učebna č. 1

Cena kurzu je 1 500 Kč (spoluúčast zaměstnance VFN je 500 Kč); faktura Vám bude vystavena a zaslána 2 týdny před zahájením akce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!