13. 9. 2022

Kurz managementu ve zdravotnictví

Zastáváte vedoucí pozici, budete nově jmenování do vedoucí pozice, chcete si prohloubit své manažerské kompetence a posílit svoje schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru i rozvoji své osobnosti jako vedoucího pracovníka?

Přesně pro vás je certifikovaný Kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení určen. Nabízíme poslední volná místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

V kurzu akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví zjistíte, jak si můžete zjednodušit svoji práci a zvýšit výkon a produktivitu celého pracoviště.

Kurz startuje 18. října 2022. Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete ZDE.

Hlavní témata kurzu:

  • moderní management ve zdravotnickém zařízení a na pracovišti,
  • strategie managementu lidských zdrojů,
  • leadership – ovlivňování pomocí motivace, komunikace a vedení,
  • personální management v roli vedoucího.

Absolvent našeho kurzu je schopen:

  • aplikovat znalosti leadershipu, finančního managementu a efektivního rozvoje lidských zdrojů organizace,
  • zavádět systém hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče a jejího kontinuálního zvyšování na pracovišti,
  • organizovat a řídit péči o pacienta s návazností na zdravotní a sociální péči, vytvářet optimální podmínky pro kvalitní a efektivní práci svého týmu,
  • účelně vynakládat finanční a věcné prostředky, provádět analýzu nákladů a výnosů, stanovovat rozpočet pracoviště a vyhodnocovat investiční potřeby,
  • navrhovat cíle, strategie a politiku organizace, vykonávat činnosti spojené s řízením a organizací zdravotnického pracoviště,
  • orientovat se v legislativním rámci své profese.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!