13. 9. 2022

Kurz managementu ve zdravotnictví

Zastáváte vedoucí pozici, budete nově jmenování do vedoucí pozice, chcete si prohloubit své manažerské kompetence a posílit svoje schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru i rozvoji své osobnosti jako vedoucího pracovníka?

Přesně pro vás je certifikovaný Kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení určen. Nabízíme poslední volná místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

V kurzu akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví zjistíte, jak si můžete zjednodušit svoji práci a zvýšit výkon a produktivitu celého pracoviště.

Kurz startuje 18. října 2022. Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete ZDE.

Hlavní témata kurzu:

 • moderní management ve zdravotnickém zařízení a na pracovišti,
 • strategie managementu lidských zdrojů,
 • leadership – ovlivňování pomocí motivace, komunikace a vedení,
 • personální management v roli vedoucího.

Absolvent našeho kurzu je schopen:

 • aplikovat znalosti leadershipu, finančního managementu a efektivního rozvoje lidských zdrojů organizace,
 • zavádět systém hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče a jejího kontinuálního zvyšování na pracovišti,
 • organizovat a řídit péči o pacienta s návazností na zdravotní a sociální péči, vytvářet optimální podmínky pro kvalitní a efektivní práci svého týmu,
 • účelně vynakládat finanční a věcné prostředky, provádět analýzu nákladů a výnosů, stanovovat rozpočet pracoviště a vyhodnocovat investiční potřeby,
 • navrhovat cíle, strategie a politiku organizace, vykonávat činnosti spojené s řízením a organizací zdravotnického pracoviště,
 • orientovat se v legislativním rámci své profese.
 • 22. 9. 2022
  Zajímáte se o problematiku péče o dlouhodobě hospitalizované děti? O možnosti, jak do péče zapojit rodinné příslušníky? Zúčastněte se odborné konf ...
 • 8. 9. 2022
  Na konferenci vystoupí řada předních odborníků (například prof. Martin Prázný, doc. Martin Matoulek, prof. Štěpán Svačina, prof. Michal Vrablík), ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!