7. 6. 2024

Workshop bronchoskopie v anesteziologii

XXV. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči se koná 27. září 2024 od 9 hodin na KARIM VFN v Praze.

Workshop pořádá KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1. LF UK a Společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM). Podrobný program, který se skládá z teoretických přednášek, ale i praktického nácviku intubace či videobronchoskopie na kadaveru, najdete na odkazu spolu s přihlašovacím formulářem.

  • 17. 6. 2024
    Žilní vstupy se staly nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta a dokážou usnad ...
  • 7. 6. 2024
    Světový den dárců krve slaví v pátek 14. června kulaté 20. výročí. Při této příležitosti chystáme setkání s pravidelnými dárci i prvodárci, kteří ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!