Evropské granty

Kateřinská zahrada

Kód: CZ.2.17/2.1.00/31258
Stav: Ukončené

Název projektu: Kateřinská zahrada – chráněné pracoviště a integrační centrum ve VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011
Rozpočet: 9 490 000,68 Kč
Garant projektu (pracoviště): Technický úsek VFN v Praze, Psychiatrická klinika VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Projekt „Kateřinská zahrada“ plynule navazuje na již ukončený projekt „Zahrada“, který byl realizován v letech 2006 – 2008 v rámci programu JPD3. Je zaměřen na pomoc pacientům Psychiatrické kliniky VFN v Praze s cílem zlepšit jejich postavení ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou zejména klienti v ambulantní péči, ale i aktuálně hospitalizovaní pacienti. Aktivity projektu jsou orientovány na pracovní a sociální rehabilitaci pacientů, dále na rozvoj organizace včetně dalšího vzdělávání odborných pracovníků pečujících o pacienty.

Hlavní náplní projektu je rozvoj a provoz chráněné dílny a integračního centra, tj. zajištění fungující služby v rámci systému komplexní péče o duševně nemocné.

Součástí této služby bude:

  • podporované zaměstnání pro cílovou skupinu,
  • trénink pracovního režimu a práce v chráněné dílně s cílem zvýšit šanci klientů uplatnit se na trhu práce,
  • podpora sociálních kontaktů v integračním centru, jako prevence sociální izolace a zajištění smysluplného využití volného času,
  • profesionální trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě k získání sebejistoty a korektivní zkušenosti, že lze fungovat ve společenství lidí bez pocitu ohrožení.

Doplňkovou aktivitou projektu bude i vzdělávání odborného personálu, který se podílí na péči o pacienty. Během realizace projektu bude podpořeno:

  • 512 klientů/pacientů v rámci provozu chráněné dílny a integračního centra,
  • 13 zaměstnanců VFN v rámci aktivit zaměřených na vzdělávání odborného personálu.

27. 8 .2009 – konference a workshop, pozvánka

14. 9. 2010 – den otevřených dveří, pozvánka

Metodika pro chráněné dílny, metodika integračního centrametodika pracovní rehabilitace.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!