Evropské granty

Vzdělávací akademie

Kód: CZ.2.17/1.1.00/31238
Stav: Ukončené

Název projektu: Vzdělávací akademie – rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání ve VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2011
Rozpočet: 8 792 956,80 Kč
Garant projektu (pracoviště): Technický úsek VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Projekt navazuje na výsledky dosažené projektem „Kvalita ve VFN“, který byl realizován v letech 2006 – 2008 v rámci programu JPD3, a jeho záměrem je dále rozvíjet, rozšiřovat a zlepšovat systém dalšího profesního vzdělávání nezdravotnického personálu (technicko – hospodářských pracovníků) VFN v Praze.

Tato skupina zaměstnanců je dlouhodobě mimo proces systematického vzdělávání. Cílem projektu je tento stav napravit a na základě rozpracování výsledků a poznatků předchozího projektu vytvořit systém dalšího profesního vzdělávání nezdravotnických pracovníků ve zdravotnictví.

V klíčových aktivitách projektu bude proškoleno minimálně 500 zaměstnanců z různých skupin nezdravotnického personálu VFN (pomocný a obslužný personál, TH pracovníci a specialisté, management VFN, interní lektoři a auditoři). Pro jednotlivé skupiny zaměstnanců budou vytvořeny a realizovány specifické vzdělávací programy, pro vybrané zaměstnance bude zajištěna i jazyková výuka. Výstupem projektu bude 5 nových programů dalšího profesního vzdělávání a 40 nových kurzů včetně metodik, osnov a materiálů, dále budou vytvořeny nové nástroje pro hodnocení účinnosti vzdělávání a inovován a dopracován registrační systém IT pro evidenci účastníků kurzů. Plánujeme i získání akreditace MŠMT pro 2 programy dalšího profesního vzdělávání (program pro obslužný a pomocný personál a program pro TH pracovníky a specialisty ve zdravotnictví).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Materiály ke kurzům:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!