I. interní klinika – klinika hematologie

Informace pro pacienty

Při nástupu potřebujete:

  • legitimaci zdravotní pojišťovny,
  • občanský průkaz,
  • jméno a adresu Vašeho praktického lékaře,
  • výsledky Vašich vyšetření a doporučení k přijetí,
  • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno,
  • osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby vč. toaletního papíru).

Po přijetí do nemocnice Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař a sestra Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.

Cenné věci

Doporučujeme vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti (velké částky peněz, předměty z drahých kovů, vkladní a šekové knížky). Cennosti je možno uložit do úschovy v hlavní pokladně nemocnice v budově ředitelství.

Propustka

Pacient může požádat o propustku svého ošetřujícího lékaře. Pacienti, kteří odcházejí na propustku, jsou odhlášeni ze stravy.

Dietní režim

Předepsaná dieta je součástí léčby a proto prosíme, abyste její význam nepodceňovali. Dbejte, aby na pokoji nezůstávaly zbytky jídel, které Vám přinesou příbuzní, mohlo by to ohrozit Vaše zdraví.

Léky

Léky, které máte naordinovány, užívejte podle pokynů. Máte plné právo vědět, jaké léky užíváte.

Prádlo

Vaše vlastní prádlo, šaty a zavazadla si uložíte (eventuálně Vám budou uloženy) na určeném místě příslušného lůžkového oddělení. Také je možno vše vrátit doprovázející osobě. Při propouštění odevzdejte ústavní prádlo a předměty, které Vám byly zapůjčeny.

Návštěvy

Návštěvy příbuzných a známých jsou povoleny denně v hodinách určených příslušnou klinikou, na které jste hospitalizováni. Požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní pacienty na pokoji, chovali se ohleduplně a nesedali na nemocniční lůžka. Při propuštění z nemocnice budete informováni o dalším doporučeném léčení a obdržíte písemnou propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře.

Rádi Vám ponecháme tolik volnosti, kolik je možné, ale pokud je více lidí pohromadě, zejména v době nemoci, je potřeba:

  • být ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušit ostatní v době odpoledního a nočního klidu. Večer je třeba uvážit, zda svým chováním nerušíte ostatní pacienty. Sestra má pokyn ve 22 hodin vypnout televizi a hlasitě mluvící rozhlasové přijímače. Pokud máte na pokoji svůj vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, nesmíte rušit ostatní pacienty (Ize poslouchat pomocí sluchátek).
  • respektovat ZÁKAZ KOUŘENÍ v celém areálu VFN,
  • nepoužívat mobilní telefony v ambulancích nebo dalších prostorech VFN, kde mohou rušit chod speciálních lékařských přístrojů.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!