I. interní klinika – klinika hematologie

Kontakt

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A12, A14)
  • telefon +420 224 962 526 (kancelář kliniky, informace)
  • fax +420 224 963 556
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Přednosta
+420 224 962 527
MUDr. Jan Kořen
Primář
+420 224 962 541
Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová
Vrchní sestra
+420 224 962 529
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!