Informace pro pacienty

Informace o jednotlivých výkonech a onemocněních

Popis zákroků a vyšetření pacienta

A. Katetrizační vyšetření srdce

B. Katetrizační náhrada aortální chlopně (TAVI)

C. Uzávěr defektu septa síní

D. Angiografie, perkutánní transluminární angioplastika (PTA), zavedení stentu

E. Implantace kardiostimulátoru nebo defibrilátoru

F. Elektrofyziologické vyšetření a katetrizační ablace

G. Elektrická kardioverze

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!