II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie

Studenti

interní klinika organizuje pregraduální výuku v předmětech vnitřního lékařství, zejména pro studijní program Všeobecné lékařství.

Pravidelně jsou vyučovány tyto předměty:

Podrobnější informace pro studenty naleznete pod následujícím odkazem: https://int2.lf1.cuni.cz/1LFIK-8.html

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!