II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie

Informace pro pacienty

Informace před hospitalizací

Co s sebou vzít do nemocnice

 • občanský průkaz
 • kartičku pojišťovny
 • kompletní zdravotnickou dokumentaci nutnou k příjmu (lékařské zprávy, předoperační vyšetření)
 • léky, které běžně užíváte v originálním balení
 • toaletní potřeby
 • osobní prádlo
 • je možné mít u sebe mobilní telefon (prosíme o citlivé využívání z důvodu respektování léčebného režimu ostatních pacientů)
 • větší částku peněz je možné uložit v pokladně VFN (informace u staniční sestry oddělení)
 • nemocnice neručí za cenné věci a peníze, které si ponecháte u sebe; pokud to není nezbytně nutné, vezměte si sebou pouze minimální hotovost

Nástup do nemocnice

V den plánovaného nástupu k hospitalizaci jsou pacienti přijímaní v Příjmové ambulanci II. interní kliniky (pokud lékař neurčí jinak), odkud jsou směrování na příslušná oddělení kliniky. Děje se tak v dopoledních hodinách mezi 7.00-12.00.

Kde nás najdete?

Kde nás najdete – II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (cuni.cz)

Návštěvy nemocných

 • Návštěvy nemocných jsou povoleny denně, nejlépe od 14.00 do 17.00, v neděli a o svátcích od 13.00 do 17.00, s výjimkou jednodenního stacionáře. Mimo uvedené hodiny po osobní domluvě s ošetřujícím personálem.
 • Na odděleních JIP jsou návštěvy možné po domluvě s lékařem nebo sestrou JIP.
 • Informace o stavu pacientů podává ošetřující lékař pověřeným osobám, které jsou uvedeny pacientem ve zdrav. dokumentaci, denně od 14.00 do 16.00.

Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno, je nepřípustná i konzumace alkoholických nápojů

Domácí řád

Pravidla průběhu hospitalizace pacientů na II. interní klinice jsou shrnuta v domácím řádu kliniky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!