III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

Charakteristika pracoviště

III. interní klinika je specializována na diagnostiku a léčbu (ambulantní i na lůžku) onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy (včetně péče na Jednotce intenzivní metabolické péče), klinické cytogenetiky, kardiologie (včetně péče na koronární jednotce intenzivní péče), angiologie a hypertenze (se zvláštním zřetelem k humorálním onemocněním kardiovaskulárního ústrojí). Součástí kliniky je Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus, zajišťující laboratorní zázemí pro klinický výzkum i výzkum experimentální. Společnými pracovišti VFN a 1. lékařské fakulty UK jsou: Osteocentrum, vybavené špičkovou technikou pro diagnostiku metabolických osteopatií; Endokrinologické centrum, poskytující superkonziliární péči v celé šíři endokrinologie; Diabetologické centrum s kompletní šíří péče o diabetiky 1. i 2. typu včetně péče o diabetickou nohu i péče o diabetiky na inzulínové pumpě, Obezitologické centrum zahrnující i péči o obézní diabetiky a spolupráci s bariatrickou chirurgií a s rekondičním centrem TJ Medicína; Nutriční centrum zahrnující i problematiku domácí parenterální a enterální výživy, Centrum preventivní kardiologie, Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, Centrum pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, Centrum pro léčbu závislosti na tabáku..

Současně klinika poskytuje primární lůžkovou péči velkému množství obyvatel Prahy (velkou část Prahy 4). I to umožňuje, že je III. interní klinika široce interně zaměřeným fakultním pracovištěm s mimořádnou pedagogickou kapacitou od středního zdravotnického školství po postgraduální vzdělávání. Zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro studenty lékařství a významně se podílí na výuce všech bakalářských směrů. Postgraduální výuka probíhá především v oborech endokrinologie, obezitologie, poruch lipidového metabolizmu, celého vnitřního lékařství a na jednotkách intenzivní péče (koronární a metabolické).

Hlavním profilem . interní kliniky zaměření na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu endokrinních, metabolických a cévních onemocnění včetně klinického výzkumu v těchto oblastech.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 504/1, 128 08 Praha 2, (pavilon B)
  • telefon +420 224 961 111 (ústředna)
  • telefon +420 224 966 455 (ambulance)
  • telefon +420 224 962 390 (příjem k hospitalizaci)
  • emailint3@lf1.cuni.czneslouží pro objednávání pacientů do odborných ambulancí, k tomu účelu použijte tyto kontakty
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Přednosta
telefon+420 224 962 922
doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D
Primář
telefon+420 224 962 918
Mgr. Dagmar Koldová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 923
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!